ประเพณียายดอกไม้ ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ด้วยกิจกรรมตักบาตรดอกไม้ ประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่ มีวิถีความเป็นอยู่ที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน อ่านต่อ