TKP HEADLINE

กลุ่มจักสานบ้านสวนมะปราง


กลุ่มจักรสานบ้านสวนมะปราง จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสอนและฝึกอาชีพให้กับคนในชุมชน เพื่อให้ผู้ว่างเว้นจากงานหรือผู้สูงอายุภายในหมู่บ้าน มีรายได้จากการทำผลิตภัณฑ์จักรสาน ปัจจุบันกลุ่มจักรสานบ้านมะปรางมีการพัฒนาขึ้นมาก มีสินค้าที่หลากหลาย เช่น ตะกร้าชนิดต่างๆ กระเป๋าจักสาร,พัด,ชะลอม เป็นต้น
อ่านเพิ่มเติม

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand