TKP HEADLINE

เกษตรผสมผสานวิถีพอเพียงเกษตรผสมผสานเป็นงานเกษตรที่ทำตั้งแต่ 2 กิจกรรมขึ้นไปเพื่อลดความเสี่ยงโดยได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้วางแผน     การปลูกและผลิต ปฏิบัติดูแลบำรุงรักษา      ที่มีประสิทธิภาพ ใช้ปัจจัยผสมผสานเพื่อลดต้นทุน    การผลิตให้ผลิตในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมได้ผลผลิตดีมีคุณภาพ ทำให้เกษตรกรยกระดับรายได้ เพื่อการดำรงชีพที่มั่นคง .....
อ่านเพิ่มเติม

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand