TKP HEADLINE

นายเถาว์ มีตาดพงษ์

นายเถา  มีตาดพงษ์ เป็นราษฏร หมู่ที่ 2 ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ได้เป็นผู้ริเริ่มตั้งกลุ่มชาวขึ้นมา เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะนำภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีในชุมชน เช่นภูมิปัญญาการทำการเกษตร การทำอาหาร มาถ่ายทอดแก่สมาชิกในกลุ่ม ซึ่งมีจำนวน 15 คน อ่านเพิ่มเติม...

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand