TKP HEADLINE

ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา

 นางสาวถวิล  มาลัย   จากการศึกษาเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาจากภูมิปัญญา ปู่ ย่า ตา ยาย ทำให้มีแรงบันดาลใจเกิดการเรียนรู้จนประสบผลสำเร็จ และได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมให้ดำรงสืบต่อไป อ่านเพิ่มเติม...

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand