TKP HEADLINE

ที่นี่@พิกุลทอง สิงห์บุรีวัดพิกุลทอง เป็นวัดนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2434ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่10 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 เรียกกันทั่วไปว่า "วัดหลวงพ่อแพ" (พระเทพสิหบุราจารย์) มีพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพ จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติและเครื่องอัฐบริขารของหลวงพ่อแพ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้รับการยกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง และในปี พ.ศ. 2535 ได้รับยกฐานะวัดขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี อีกด้านหนึ่งของวัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพร องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย.....
อ่านเพิ่มเติม

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand