TKP HEADLINE

การปลูกผักปลอดสารพิษ

ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมากขึ้น จึงนิยมบริโภคผักปลอดสารพิษ ดังนั้นทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา จึงแนะนำให้เกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อสนองความต้องการของตลาด โดยใช้วิธีป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน อ่านเพิ่มเติม...

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand