TKP HEADLINE

การเพาะเห็ดหูหนู

เห็ดหูหนู เจริญเติบโตได้ดี ในสภาพธรรมชาติ ที่มีอากาศร้อนชื้น เห็ดหูหนูที่เกิดขึ้นเอง จะพบได้ตามบริเวณขอนไม้ทั่วไป ในช่วงฤดูฝน และสามารถที่จะคัดเลือกพันธุ์เห็ด ที่เกิดขึ้นเองในสภาพธรรมชาติ แล้วนำไปพัฒนาปรับปรุง เป็นพันธุ์สำหรับค้าขายได้ การเพาะเห็ดหูหนู ในปัจจุบัน นิยมเพาะเห็ดหูหนู ลงในถุงอาหารขี้เลื่อย อ่านเพิ่มเติม...

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand