TKP HEADLINE

เครื่องปั้นดินเผา(ไหสี่หู) เตาแม่น้ำน้อยด้านการปั้น

กลุ่มได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 โดยมีสมาชิกเริ่มแรกจำนวน 20 คน โดยการริเริ่มของท่านพระครูวิริยโสภิต ที่เป็นเจ้าอาวาสวัดพระปรางค์ ให้การสนับสนุนโดยรวบรวมผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการทำเครื่องปั้นดังกล่าวมารวมกลุ่มกัน และประสานครูฝึกอบรมให้ความรู้ อ่านเพิ่มเติม...

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand