TKP HEADLINE

ทำนา

ขั้นแรก คือ  การจัดการฟางให้เหมาะสม  เพราะฟางข้าว  นับเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่ามหาศาล  หากเกษตรกรมีการจัดการฟางในนาที่ดีและเหมาะสมจะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งในการลดต้นทุนการผลิตข้าว  วิธีการ คือหลังเก็บเกี่ยวข้าวใช้รถแทรกเตอร์ไถกลบฟางปล่อยทิ้งไว้ในสภาพไม่มีน้ำขัง 15-30  วัน อ่านเพิ่มเติม...

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand