TKP HEADLINE

ตักบาตรยายดอกไม้

ประชาชนชาวบ้านแป้งเป็นชาวลาวเวียงจันทร์ที่เคลื่อนย้ายมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ได้มาตั้งบ้านเรือนใกล้เคียงกันใน 3 หมู่บ้าน คือบ้านสามหาวหรือบ้านสลักหิน บ้านสามหมื่น บ้านฉางปูน และได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นมาจำนวน 4 วัด 1)วัดคู 2)วัดกลางธนรินทร์ 3)วัดจินดามณี 4)วัดพุทธาราม บ้านแป้งมีสัญลักษณ์ เป็นป้อมแนวคูค่ายพม่าและทุ่งข้าว อ่านเพิ่มเติม...

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand