TKP HEADLINE

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลสระแจง แห่งที่ 1

   จากพื้นที่  ๓  ไร่  โดยแบ่งเนื้อที่ในการจัดสรรที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยจำนวน ๒ งาน  เดิมจัดสรรเป็นบ่อเลี้ยงปลา(บ่อดิน)  จำนวน  ๑  บ่อ และปลูกมะม่วง กล้วย มะพร้าว และพืชผักสวนครัว จากสภาวะเศรษฐกิจที่ย้ำแย่ และบวกกับความชอบทำเกษตร ในชีวิตพนักงานบริษัทและชีวิตนักดนตรี ทำให้ผันชีวิตมาเป็นเกษตรกร อ่านเพิ่มเติม...

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand