TKP HEADLINE

เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม

ปัจจุบันได้ตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และการลูกผักแบบเกษตรธรรมชาติ  ที่มีหน่วยงานและผู้ที่สนใจเดินทางมาศึกษาดูงาน   และเป็นวิทยากรเป็นชาวบ้านที่ถ่ายทอดให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการทำการเกษตรให้กับผู้สนใจ นักเรียน  นักศึกษา  และคนในชุมชน ที่สนใจทั้งในจังหวัดใกล้เคียงและจังหวัดอื่นๆ อ่านเพิ่มเติม...

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand